Đặt chỗ với Emirates

Seat selection

Lịch trình của tôi bao gồm nhiều loại giá vé. Tôi có phải trả phí lựa chọn chỗ ngồi không?

Tùy thuộc vào loại giá vé và cấu hình máy bay, bạn chỉ phải trả phí chọn chỗ ngồi cho bất kỳ chặng bay nào trong hồ sơ đặt chỗ của bạn khi bạn bay Hạng Phổ Thông.

Ví dụ, nếu chuyến bay chặng đi của bạn mua bằng giá vé Saver hoặc Special và chuyến bay chặng về của bạn mua bằng giá vé Flex, thì bạn sẽ chỉ trả phí chọn chỗ trên chuyến bay chặng đi và sẽ được miễn phí chọn chỗ ngồi thường trên chuyến bay chặng về trước khi dịch vụ làm thủ tục trực tuyến mở cửa. Nếu bạn muốn chọn ghế Ưu tiên, Ghế đôi hoặc Ghế có chỗ để chân rộng hơn trên chuyến bay chặng đi hoặc chuyến bay chặng về, bạn sẽ phải trả phí cho dù bạn bay bằng giá vé Special, Saver hay Flex. Khi bạn bay bằng giá vé Flex plus trên chặng đi hoặc chặng về, bạn được miễn phí chọn chỗ ngồi Thường hoặc Ưu tiên (ngoại trừ Tầng Hai của máy bay A380). Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể được chọn chỗ ngồi miễn phí cho một số loại chỗ ngồi bổ sung, tùy thuộc vào hạng thành viên Skywards của mình.