Đặt chỗ với Emirates

Seat selection

Lịch trình của tôi có nhiều hơn một chuyến bay. Tôi có phải trả phí để chọn chỗ ngồi chõ mỗi chuyến bay?

Nếu hành trình của Quý khách bao gồm các chuyến bay nối chuyến hoặc điểm dừng khi Quý khách rời sân bay, Quý khách có thể lựa chọn và trả phí cho chỗ ngồi trên mỗi chuyến bay của lịch trình.

Chẳng hạn, trong hành trình Mumbai (BOM) – New York (JFK), Quý khách sẽ phải trả phí để lựa chọn chỗ ngồi trong chuyến bay chặng ngắn từ Mumbai (BOM) – Dubai (DXB) và trong chuyến bay đường dài từ Dubai (DXB) – New York (JFK).

Nếu bất kỳ chuyến bay nào trong hành trình của Quý khách phải hạ cánh vì lý do kỹ thuật mà Quý khách không rời sân bay, Quý khách có thể chọn chỉ một chỗ ngồi cho tất cả các chuyến bay trong cùng số hiệu chuyến bay.

Chẳng hạn, nếu Quý khách đang trong hành trình giữa Dubai và Christchurch trên EK412, chuyến bay sẽ hạ cánh ở Sydney. Quý khách có thể chọn một chỗ ngồi cho toàn bộ hành trình giữa Dubai và Christchurch, miễn là không có điểm dừng tự nguyện nào ở Sydney.