Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Làm thế nào để biết số Điểm cần thiết cho một Chuyến bay Dynamic Reward?

Số Điểm Business Rewards cần cho một Chuyến bay Dynamic Reward tuỳ vào giá vé ngày hôm ấy, và loại vé Quý khách chọn. Đó sẽ không phải là một giá trị cố định. Số điểm cần cho một Chuyến bay Dynamic Reward sẽ được hiển thị trên trang đặt chỗ khi Quý khách đăng nhập vào tài khoản Emirates Business Rewards của mình.