Chương trình Business Rewards của Emirates

Earning Emirates Business Rewards Points

Hành khách có thể nhận được Dặm thưởng trong khi tổ chức nhận được Điểm thưởng không?

Có, với điều kiện là hành khách cá nhân là hội viên Emirates Skywards. Họ sẽ nhận được Dặm thưởng Skyward và tổ chức sẽ nhận được Điểm thưởng Business Rewards cho cùng một chuyến bay. Chỉ cần bảo đảm rằng số hội viên Emirates Skywards được cung cấp trong đặt chỗ cùng với số hội viên Emirates Business Rewards.