Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Sẽ thế nào nếu tổ chức của tôi đã sẵn có hợp đồng lữ hành công ty với Emirates?

Chúng tôi có đa dạng các sản phẩm thương mại để đáp ứng nhu cầu của khách hàng công ty. Nếu số lượng hành trình của tổ chức quý khách thỏa mãn hợp đồng lữ hành công ty, Quý khách vẫn có thể tham gia chương trình Emirates Business Rewards và giúp chuyến công tác của quý khách được thưởng nhiều hơn.