Hành lý và tài sản bị thất lạc

Tài sản thất lạc

Tôi nên làm gì khi mất tài sản?

Nếu bạn bị mất tài sản của mình trên chuyến bay của chúng tôi, vui lòng liên hệ phòng phụ trách tài sản bị thất lạc tại sân bay hạ cánh. Các nhân viên dịch vụ khách hàng ở đó sẽ có thể giúp bạn.

Do đó, nếu chuyến bay của bạn hạ cánh ở Dubai, bạn nên liên hệ với Dubai Airports(mở trang web bên ngoài trong tab mới).

Tôi nên làm gì nếu hành lý của mình bị thất lạc?

Tôi nên làm gì nếu hành lý của mình bị hư hại?