Đặt chỗ với Emirates

Online booking payment options

Loại vé nào chịu phụ phí?

Phụ phí áp dụng cho người lớn và trẻ em, trong tất cả các khoang và tất cả các loại vé. Phụ phí không áp dụng cho vé của trẻ sơ sinh.