Đặt chỗ với Emirates

Using our site (booking)

Nếu tôi quên số Skywards của mình thì tôi có thể đăng nhập vào emirates.com không?

Nếu bạn quên tên người dùng emirates.com của mình, hãy bấm vào mục Quên số Skywards của bạn? ở trang đăng nhập để được hướng dẫn cách lấy lại thông tin.

Bạn cũng có thể gửi email có họ tên đầy đủ và tên người dùng của bạn đến skywards@emirates.com(mở ứng dụng email của bạn).