Đặt chỗ với Emirates

Hold my fare

Dịch vụ Giữ Giá Vé (Hold My Fare) có được áp dụng cho mọi chuyến bay?

Quý khách chỉ có thể giữ giá vé khi đặt vé Hạng phổ thông của Emirates. Quý khách cũng có thể sử dụng dịch vụ trong 24 ngày trước chuyến bay.

Quý khách không thể sử dụng Hold My Fare với các chuyến bay khuyến mại đặc biệt, các chuyến bay với các đối tác liên danh của chúng tôi hoặc các chuyến bay liên danh (các chuyến bay với các hãng hàng không khác đã đặt chỗ thông qua chúng tôi).