Đặt chỗ với Emirates

Hold my fare

Tôi có thể giữ vé khi thanh toán bằng dặm Skywards Miles không?

Rất tiếc là Quý khách không thể sử dụng dịch vụ Giữ Giá Vé khi đặt chỗ trong chuyến bay đổi thưởng (Quý khách thanh toán bằng Dặm thưởng Skywards). Dịch vụ cũng không áp dụng cho đặt chỗ theo chương trình Business Rewards.