Đặt chỗ với Emirates

Hold my fare

Tôi có thể sử dụng Hold My Fare (Giữ Giá Vé) như thế nào?

Quý khách có thể chọn giữ giá vé khi truy cập trang thanh toán trên emirates.com Quý khách có thể xem phí giữ vé mà mình phải cho phép trên thẻ. Cũng có thông tin về cách sử dụng dịch vụ Giữ Vé và cách hoàn tất hồ sơ đặt chỗ.

Quý khách sẽ chỉ phải trả phí nếu không thanh toán đầy đủ giá vé trong 72 giờ. Chúng tôi sẽ hiển thị ngày hết hạn và thời gian để quý khách có thể theo dõi khi nào cần thanh toán.

Quý khách chỉ có thể sử dụng dịch vụ Giữ Vé cho Hạng phổ thông và không kèm theo các sản phẩm khác. Nếu Quý khách chọn giữ giá vé, bất kỳ sản phẩm nào khác trong giỏ hàng của Quý khách, chẳng hạn như đặt phòng khách sạn hoặc bảo hiểm du lịch, sẽ bị xóa khỏi hồ sơ đặt chỗ của Quý khách. Khi Quý khách thanh toàn cho chuyến bay, Quý khách có thể thêm sản phẩm khách vào hành trình thông qua Quản lý Hồ sơ đặt chỗ.