Hành lý và tài sản bị thất lạc

Delayed and damaged baggage

Tôi nên làm gì nếu hành lý của tôi bị thất lạc?

Nếu bạn không thể tìm thấy hành lý của mình tại nhà ga, bạn nên đến quầy dịch vụ hành lý tại sân bay. Các quầy dịch vụ này thường có thể tìm thấy trong sảnh hải quan gần khu vực nhận hành lý.

Tại quầy dịch vụ hành lý, bạn có thể điền vào một Báo cáo Thất lạc Tài sản (PIR) trong đó có số tham chiếu duy nhất mà chúng tôi có thể sử dụng để theo dõi hành lý của bạn. Sau đó bạn có thể sử dụng số tham chiếu của mình để kiểm tra tình trạng hành lý

Trong báo cáo bạn nên mô tả thông tin về hành lý của bạn càng nhiều càng tốt, bao gồm thông tin về màu sắc, thương hiệu và bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào khác. Nếu bạn đã rời khỏi sân bay mà chưa điền thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt.

Khi tìm được hành lý của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để sắp xếp thời gian giao lại hành lý, tùy thuộc vào phê duyệt của hải quan.