Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Tôi có thể đặt chỗ Chuyến bay Dynamic Reward một chiều không?

Có, quý khách có thể đặt chỗ Chuyến bay Dynamic Reward một chiều.