Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Bất kỳ loại vé nào cũng có thể nâng cấp sử dụng Điểm Business Rewards?

Hầu hết các loại vé của Emirates có thể nâng cấp sử dụng Điểm Business Rewards, tùy thuộc vào tình trạng chỗ ngồi còn trống và giới hạn nâng cấp được áp dụng.Vé có đủ tiêu chuẩn nâng cấp có thể được nâng cấp không quá sáu tiếng trước khi khởi hành. Hãy xem lại Điều kiện Giá vé và giới hạn nâng cấp trên emirates.com tại thời điểm đặt chỗ.

Các loại vé có giá đặc biệt, hầu hết các loại vé giá rẻ đều không đủ tiêu chuẩn để nâng cấp. Vé hạng Phổ Thông Tiết kiệm chỉ có thể được nâng cấp trong vòng 48 tiếng trước khi khởi hành (trước khi làm thủ tục lên máy bay trực tuyến). Vé hạng Thương gia Tiết kiệm và Linh hoạt và Linh hoạt Cộng ở hạng Phổ Thông và Hạng Thương gia có thể được nâng cấp bất kỳ thời điểm nào dựa trên tình trạng chỗ ngồi còn trống.