Đặt chỗ với Emirates

Using our site (booking)

Nếu quên mật khẩu tôi phải làm gì?

Nếu quên mật khẩu, hãy nhấp vào Quên mật khẩu? trên trang đăng nhập. Quý khách có thể xem gợi ý về mật khẩu mà Quý khách đã cung cấp khi đăng ký hoặc Quý khách có thể gửi mật khẩu của mình qua địa chỉ email trong hồ sơ của Quý khách.

Ngoài ra, Quý khách có thể gọi Trung tâm Liên hệ Emirates để được hỗ trợ.