Đặt chỗ với Emirates

Sử dụng trang của chúng tôi (đặt chỗ)

Nếu tôi không có mật khẩu để đăng nhập thì sao?

Nếu bạn nhận được thẻ hội viên tạm thời tại quầy làm thủ tục hoặc từ tài liệu quảng cáo, vui lòng đăng nhập để truy cập trang kích hoạt trực tuyến dễ dàng của chúng tôi và bắt đầu. Khi bạn tham gia trực tuyến thì tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt tự động ngay khi bạn hoàn tất quá trình đăng ký.

Nếu quên mật khẩu, hãy nhấp vào Quên mật khẩu? trên trang đăng nhập.

Ngoài ra, bạn có thể gọi Trung tâm Liên hệ của Emirates để được hỗ trợ.