Đặt chỗ với Emirates

Using our site (booking)

Tôi có phải đăng ký với emirates.com trước khi đặt chỗ trực tuyến không?

Quý khách có thể đặt chỗ trực tuyến tại emirates.com mà không cần đăng ký. Tuy nhiên, nếu Quý khách đăng ký với Emirates Skywards, Quý khách có thể lưu trữ thông tin cá nhân, chuyến đi và thông tin thẻ tín dụng của mình trong hồ sơ, vì vậy sẽ không cần nhập lại thông tin khi đăng nhập lần tiếp theo và đặt vé trên emirates.com. Nếu Quý khách chưa phải là thành hội Emirates Skywards, Quý khách có thể đăng ký tại emirates.com.