Đặt chỗ với Emirates

Chi tiết đặt chỗ trực tuyến

Mã khuyến mãi là gì?

Mã khuyến mãi là mã gồm bảy chữ cái dành cho một ưu đãi đặc biệt. Nhập mã này ngay khi bắt đầu đặt vé, bạn có thể xem các kết quả tìm kiếm cụ thể cho ưu đãi đặc biệt.

Mã này sẽ được cung cấp như một phần của thông tin về ưu đãi đặc biệt. Các mã chỉ có thể nhận được thông qua các thông tin ưu đãi và không thể được Emirate cung cấp riêng lẻ.

Đăng ký để nhận các email ưu đãi đặc biệt định kỳ từ Emirates.