Đặt chỗ với Emirates

Online booking details

Tôi được báo giá một mức vé khá cao, vậy lý do tại sao?

Emirates phân bổ chỗ ngồi cho các loại vé hạn chế và không bị hạn chế trong cùng một hạng bay, do đó bạn có thể thấy một số chỗ ngồi có sẵn nhưng với giá cao hơn. Bạn có thể mua với mức giá thấp hơn vào các dịp giảm giá đặc biệt cuối tuần hoặc nếu bạn ở lại điểm đến một khoảng thời gian tối thiểu.