Đặt chỗ với Emirates

Online booking basics

Làm thế nào để tôi biết rằng vé của tôi đã được đặt và thanh toán thành công?

Khi bạn đã xác nhận chuyến bay, thông tin cá nhân và chi tiết thanh toán, một bản tóm tắt các thông tin này sẽ hiển thị cùng với số tham chiếu đặt chỗ của bạn.

Số tham chiếu đặt chỗ cho thấy rằng việc đặt chỗ của bạn đã được xác nhận. Một email xác định đặt chỗ sẽ được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã cung cấp trong quá trình đặt chỗ.