Đặt chỗ với Emirates

Online booking basics

Tôi có thể kiểm tra các chỗ ngồi còn trống và giá vé mà không cần mua vé được không?

Bạn không cần phải thanh toán hoặc thậm chí cung cấp các thông tin thẻ tín dụng cá nhân để kiểm tra các chỗ ngồi còn trống và giá vé. Chúng tôi chỉ yêu cầu các thông tin thanh toán của bạn nếu bạn chọn hoàn tất đặt chỗ.