Đặt chỗ với Emirates

Online booking basics

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng chức năng đặt chỗ trực tuyến?

Bạn có thể bắt đầu bằng cách truy cập mục Đặt chỗ trong phần Lên Kế Hoạch & Đặt chỗ của trang này. Sau đó bạn sẽ được hướng dẫn quy trình lên kế hoạch cho lịch trình, chọn các chuyến bay, và tiến hành các thao tác đặt chỗ.