Đặt chỗ với Emirates

Online booking basics

Khi nào đặt chỗ trực tuyến khả dụng tại quốc gia của tôi?

Chúng tôi đang lên kế hoạch giới thiệu các dịch vụ trực tuyến từ các điểm đến mới trong thời gian tới. Ngay khi chúng tôi ra mắt các dịch vụ trực tuyến từ một điểm đến mới, chúng tôi sẽ có thông báo trên website của chúng tôi.

Trong thời gian này, nếu bạn đến từ một quốc gia chưa được áp dụng đặt vé trực tuyến, bạn vẫn có thể sử dụng trang này để tìm kiếm trực tuyến các chuyến bay phù hợp và đặt chỗ thông qua mẫu yêu cầu qua email của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng có thể gọi đến văn phòng Emirates địa phương để tiến hành đặt chỗ.