Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Emirates sử dụng thông tin cá nhân của tôi từ ứng dụng như thế nào?

Giữ bảo mật thông tin khách hàng là tối quan trọng với chúng tôi. Quý khách có thể tìm hiểu về cách chúng tôi bảo vệ và sử dụng thông tin của Quý khách trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu Quý khách ký và đọc trước khi sử dụng ứng dụng. Hãy chắc chắn đã đọc Điều Khoản và Điều Kiện và Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.