Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Các hoạt động của tôi trên ứng dụng có được chuyển tới trang web di động không?

Đừng lo lắng – bất cứ thay đổi nào trong việc đặt chỗ Quý khách thực hiện trên Ứng dụng Emirates cũng sẽ được lặp lại trên trang web di động của chúng tôi.