Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Tôi có thể tìm hiểu về giá vé và đặt chỗ cho các chuyến bay của mình thông qua Ứng dụng Emirates không?

Quý khách có thể duyệt các chuyến bay của Emirates sau đó đặt chỗ bằng tiền mặt hoặc Dặm thưởng Skywards.