Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Sử dụng thẻ lên máy bay qua di động như thế nào?

Để tiết kiệm thời gian, Quý khách hãy tải thẻ lên máy bay qua di động về điện thoại của mình. Sử dụng thẻ như thẻ lên máy bay thông thường tại tất cả các quầy làm thủ tục tại các sân bay nhất định.

  1. Làm thủ tục lên máy bay trực tuyến qua Ứng dụng Emirates. Quý khách sẽ thấy một tùy chọn tải thẻ lên máy bay qua di động tới điện thoại của Quý khách.
  2. Chúng tôi sẽ gửi thẻ tới Quý khách qua email hoặc tin nhắn SMS. Nhấp vào đường dẫn trong tin nhắn để tải về thẻ lên máy bay qua di động của Quý khách.
  3. Tại sân bay, kết nối internet và nhấn vào đường dẫn để hiển thị thẻ lên máy bay qua di động của Quý khách. Hãy chắc chắn thẻ lên máy bay được hiển thị trên màn hình khi Quý khách tới cửa an ninh và cửa lên máy bay.

Quý khách cũng có thể sử dụng tính năng chụp ảnh màn hình để lưu một bản sao của thẻ lên máy bay qua di động của mình. Hình ảnh có thể được scan tại sân bay như bình thường ở bất kỳ giai đoạn nào của hành trình mà không cần kết nối mạng.

Nếu Quý khách đang sử dụng phiên bản iPhone iOS6 hoặc mới hơn, Quý khách có thể làm thủ tục lên máy bay thẳng trên ứng dụng di động, Quý khách cũng có thể lưu thẻ lên máy bay về điện thoại để sử dụng khi không có kết nối mạng. Chọn tùy chọn gửi ‘Lưu vào thiết bị’ và sử dụng ứng dụng Ví (Wallet) để truy cập thẻ lên máy bay để scan tại sân bay.