Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Một số vé tôi đã đặt không hiển thị trong mục My Trips (‘Các chuyến bay của tôi’) Chúng đi đâu mất rồi?

Ứng dụng Emirates chỉ hiển thị các chuyến bay Quý khách đã đặt với mã số Emirates Skywards của mình. Quý khách có thể tìm lại vé đã đặt và thêm mã số Emirates Skywards của mình – hồ sơ đặt chỗ sau đó sẽ tự động hiển thị trong ‘Các chuyến bay của tôi’.