Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Tôi có thể sử dụng ứng dụng khi ở nước ngoài không?

Quý khách có thể sử dụng Ứng dụng Emirates tại bất kỳ điểm có Wi-fi nào trên toàn thế giới. Quý khách cũng có thể truy cập ứng dụng thông qua dữ liệu 3G/4G, tuy nhiên Quý khách sẽ cần phải kiểm tra phí truy cập mạng.