Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Sự khác biệt giữa ứng dụng và trang web dành cho di động là gì?

Ứng dụng Emirates là dành riêng cho Quý khách và thiết bị của quý khách, vì vậy nó sẽ nhớ lịch sử chuyến bay và thông tin cá nhân của Quý khách và quý khách sẽ không cần nhập các thông tin đó mỗi lần đăng nhập để quản lý tài khoản của mình.