Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Ứng dụng Emirates là gì?

Ứng dụng Emirates là trợ lý ảo cho hành trình trên điện thoại có hệ điều hành Android, iPad, iPhone của Quý khách. Nó không chỉ giúp Quý khách đặt chỗ chuyến bay mà còn là một ứng dụng tiện ích cho nhiều hoạt động hàng không khác.