Accessibility informationSkip to the main content

Hãy sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi tại Expo 2020 Dubai

Nếu bạn bay cùng chúng tôi đến Dubai trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, chúng tôi sẽ tặng bạn một vé vào cửa Expo 2020 trong ngày miễn phí cho mỗi người trong hồ sơ đặt chỗ của bạn. Sử dụng vé của bạn để tham gia hội chợ Expo 2020 vào bất kỳ ngày nào bạn chọn. Bạn chỉ quá cảnh? Nếu thời gian nối chuyến của bạn ở Dubai dài hơn sáu giờ, bạn vẫn có thể yêu cầu một vé tham dự hội chợ Expo 2020 miễn phí.

Để yêu cầu vé của bạn, hãy nhập thông tin chi tiết của từng hành khách bên dưới và chúng tôi sẽ gửi vé qua email cho bạn. Xem toàn bộ điều khoản và điều kiện.

Quan trọng: nếu bạn đã thay đổi đặt chỗ, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng mã tham chiếu đặt chỗ hoặc mã số vé mới của mình. Mã cũ của bạn sẽ không còn hoạt động nữa.

Nhập tên và mã đặt chỗ hoặc mã tham chiếu trên vé của bạn. Nếu bạn đã thay đổi đặt chỗ của mình, hãy sử dụng thông tin chi tiết mới nhất.