Thay đổi chuyến bay Emirates của bạn

Nhập chi tiết dưới đây để xem thông tin chuyến bay và thực hiện các thay đổi đối với đặt chỗ Emirates của bạn.

Truy xuất hồ sơ đặt vé

Hãy đảm bảo rằng họ của bạn nhập trùng với họ trong vé và chỉ sử dụng các ký tự chữ cái tiếng Anh.

Bạn sẽ tìm thấy mã hồ sơ đặt chỗ trên vé của mình. Nó là mã có sáu ký tự gồm các chữ cái và số xuất hiện dưới tên của bạn.

Dễ dàng thay đổi chuyến bay Emirates

Cho dù bạn cần đổi ngày bay, đổi hạng khoang hay đổi chặng bay trong hành trình, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn:

  • Hãy nhập chi tiết đặt chỗ trên đây để thực hiện đổi ngày chuyến bay Emirates, đổi thời gian khởi hành hoặc đổi một chặng bay cụ thể trong hành trình của bạn.
  • Bạn cũng có thể dùng công cụ này để đổi hạng khoang.
  • Xem chi phí bao nhiêu để thêm một chặng bay vào đầu hoặc cuối hành trình, hoặc xem chi phí bao nhiêu để thêm một điểm dừng trong hành trình hoặc loại bỏ một chặng bay khỏi hành trình của bạn.
  • Bạn sẽ có thể thấy chúng tôi thu phí bao nhiêu cho một thay đổi trước khi quyết định thực hiện thay đổi đó.
  • Vui lòng lưu ý rằng mọi thay đổi mà bạn thực hiện trong Quản lý đặt chỗ sẽ được thể hiện cho tất cả các hành khách trong cùng mã đặt chỗ đó. Nếu bạn cần thay đổi chỉ cho riêng một hành khách trong đặt chỗ của mình, hãy liên hệ với chúng tôi.