Accessibility informationSkip to the main content

Phiếu du lịch COVID-19

Chúng tôi sẽ không phát hành phiếu du lịch nữa nếu các kế hoạch của bạn bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Bạn vẫn có tùy chọn giữ vé của mình và sử dụng trong 24 tháng tới. Tìm hiểu thêm về việc giữ vé cho chuyến bay trong tương lai.

Cách sử dụng phiếu du lịch của bạn

Nếu bạn đã đổi vé để lấy phiếu du lịch, bạn có thể sử dụng phiếu này cho các chuyến bay trong tương lai hoặc trên bất kỳ dịch vụ nào của Emirates. Phiếu này có giá trị trong một năm kể từ ngày phát hành và bạn có thể gia hạn hiệu lực thêm một năm nữa nếu bạn không thể sử dụng hết giá trị trong thời gian đó.

 • Phiếu du lịch thể hiện giá trị bạn đã thanh toán cho vé hoặc dịch vụ của mình.
 • Mỗi khách hàng sẽ được cấp một phiếu du lịch.
 • Phiếu du lịch có giá trị trong một năm kể từ ngày phát hành và có thể được gia hạn thêm một năm nếu bạn không thể sử dụng phiếu trong thời gian đó.
 • Phiếu du lịch có giá trị đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Emirates được mua qua emirates.com hoặc qua các văn phòng và trung tâm liên lạc của Emirates.
 • Phiếu du lịch có thể được sử dụng để thanh toán vé (bao gồm phụ phí và thuế), thanh toán cho việc chọn chỗ ngồi, sử dụng phòng chờ, hành lý bổ sung và phí dịch vụ.
 • Không thể sử dụng phiếu du lịch để mua vé bằng phương thức thanh toán Tiền mặt+Dặm thưởng với Emirates Skywards.
 • Có thể sử dụng tối đa 4 phiếu du lịch để thanh toán cho một giao dịch.
 • Phiếu du lịch do hành khách phát hành và không thể chuyển nhượng.
 • Bạn có thể sử dụng phiếu này cho bản thân hoặc cho bạn bè và gia đình của bạn.
 • Một phiếu du lịch có thể được sử dụng cho nhiều giao dịch lên đến tối đa tổng giá trị của phiếu trong thời gian hiệu lực của phiếu.
 • Nếu bạn không thể sử dụng phiếu du lịch trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành, bạn sẽ được hoàn lại tiền mặt.

Phiếu bồi thường do bị từ chối lên máy bay

Nếu bạn đã bị từ chối lên máy bay trên một chuyến bay đã được xác nhận của Emirates, bạn có thể tiếp tục hành trình của mình bằng cách sử dụng Phiếu bồi thường do bị từ chối lên máy bay của chúng tôi.

Vui lòng tuân theo các hướng dẫn trong các điều khoản và điều kiện này khi bạn đặt chỗ bằng cách sử dụng "Phiếu ưu đãi của Emirates" được cấp như là phiếu bồi thường (do bị từ chối lên máy bay) thông qua emirates.com hoặc trung tâm liên hệ của Emirates.

 • Phiếu ưu đãi có thể được sử dụng để đặt chỗ trên emirates.com hoặc bất kỳ trung tâm liên lạc nào của Emirates.
 • Tên trên phiếu ưu đãi phải khớp với ít nhất một khách du lịch trên đặt chỗ mới.
 • Các phiếu ưu đãi có thể được sử dụng để thanh toán giá vé cơ bản, phụ phí và phí dịch vụ.
 • Phiếu ưu đãi có thể được sử dụng như một phần thanh toán cho một đặt chỗ. Bất kỳ số tiền vượt quá sẽ được thu dưới dạng một khoản thanh toán riêng (ví dụ: thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ).
 • Một phiếu ưu đãi mới cho số tiền còn lại, cùng với các chứng từ liên quan, sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký nếu phiếu ưu đãi không được sử dụng hoàn toàn trong một giao dịch.
 • Phiếu ưu đãi có giá trị trong khoảng từ 7 đến 365 ngày sau khi được cấp.