Accessibility informationSkip to the main content

Dịch vụ lựa chọn chỗ ngồi của Emirates

Điều khoản và điều kiện

Đối với ghế ngồi đã mua vào hoặc trước ngày 28 tháng 7 năm 2022
Thông tin quan trọng

Tìm hiểu thêm về các điều khoản và điều kiện cho ghế ngồi đã mua vào hoặc sau ngày 29 tháng 7 năm 2022.

 1. Chọn chỗ ngồi:
  1. phụ thuộc vào tình trạng chỗ còn trống tại thời điểm yêu cầu;
  2. có thể bị hạn chế vì lý do vận hành và an toàn;
  3. là không thể chứng thực và không thể chuyển nhượng giữa các hành khách.
  4. tuân theo Điều kiện chung về Vận chuyển của Emirates đối với hành khách và hành lý.
 2. Emirates có quyền sửa đổi, giới hạn hoặc thu hồi ưu đãi này bất kỳ lúc nào trước khi mua và không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào dẫn đến việc không thanh toán được.
 3. Phí
  1. chỉ có giá trị cho giao dịch này và có thể thay đổi;
  2. có thể khác nhau giữa các kênh bán hàng;
  3. tính trên mỗi hành khách, theo mỗi chặng bay, trừ khi có quy định khác;
  4. bao gồm mọi loại thuế hiện hành;
  5. không được hoàn tiền, ngoại trừ các trường hợp được mô tả trong phần 6. Hoàn tiền.
 4. Điều kiện
  1. Khi mua vé, bạn được đảm bảo các tiêu chí lựa chọn sau: ghế thường (ở vị trí gần cửa sổ, gần lối đi hoặc ghế giữa), ghế ưu tiên (ở vị trí gần cửa sổ, gần lối đi hoặc ghế giữa; tầng trên hoặc tầng dưới), ghế đôi (tầng trên hoặc tầng dưới), ghế có chỗ để chân rộng hơn hoặc ghế Cao cấp.
  2. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để giữ ghế mà bạn đã đặt giữ trước. Tuy nhiên, chúng tôi có thể phải chuyển bạn sang một ghế khác nếu có bất kỳ gián đoạn, thay đổi máy bay, hoặc bất kỳ lý do khai thác, an toàn và an ninh nào khác. Trong trường hợp thay đổi chỗ ngồi không tự nguyện, bạn sẽ chỉ đủ điều kiện để được hoàn lại tiền trong các trường hợp được mô tả trong phần 6. Hoàn tiền.
  3. Bạn phải nhận chỗ muộn nhất 90 phút trước giờ khởi hành dự kiến.
  4. Giao dịch mua của bạn có giá trị đối với loại ghế, (các) chuyến bay và (các) ngày ghi trên biên lai mua.
  5. Nếu bạn đã mua một ghế có chỗ để chân rộng hơn, bạn phải tuân thủ các yêu cầu an toàn bổ sung như được mô tả trong phần 7. Điều khoản và điều kiện an toàn về ghế có chỗ để chân rộng hơn.
 5. Các thay đổi
  1. Giao dịch mua vẫn có hiệu lực nếu bạn chủ động đổi ngày của (các) chuyến bay hoặc chọn (các) chuyến bay khác cùng chặng và các sản phẩm vẫn sẵn có.
  2. Việc thay đổi chỗ ngồi tự nguyện trên chuyến bay đã đặt ban đầu được miễn phí đối với các chỗ ngồi có giá trị tương đương hoặc thấp hơn và bằng cách thanh toán khoản chênh lệch cho các chỗ ngồi có giá trị cao hơn.
 6. Hoàn tiền
  1. Yêu cầu hoàn tiền phải được gửi sau khi chuyến bay đã diễn ra bằng cách sử dụng biểu mẫu hoàn tiền của chúng tôi trong vòng ba tháng sau ngày khởi hành của chuyến bay cuối cùng trong hành trình của bạn.
  2. Bạn chỉ được hoàn khoản tiền đã mua trong các trường hợp giới hạn sau:
   1. Chuyến bay ban đầu của Emirates đã thay đổi, hủy hoặc chuyển tuyến bay bởi Emirates và
    1. sản phẩm bạn mua ban đầu hiện không có sẵn hoặc
    2. bạn đã từ chối chuyến bay mới do Emirates đề xuất.
   2. Bạn hoặc thành viên trong Gia đình ruột thịt của bạn tử vong hoặc ốm nặng (phải được chứng minh bằng giấy chứng nhận được chấp nhận) chiếu theo Điều kiện vận chuyển chung của Emirates.
   3. Bạn đặt chỗ qua www.emirates.com/us/english với một chặng bay tới hoặc từ Hoa Kỳ ít nhất 7 ngày trước khi khởi hành, và bạn hủy chuyến bay trong vòng 24 giờ sau khi đặt vé.
   4. Bạn được xếp lại chỗ ngồi phù hợp với một trong các tiêu chí sau:
    1. Ghế thường mới khác loại với ghế thường được đặt từ trước (được xác định theo tiêu chí gần cửa sổ, ở giữa hoặc gần lối đi);
    2. Chỗ ngồi ưu tiên cho một loại chỗ ngồi ưu tiên khác (được định nghĩa là gần cửa sổ, ở giữa hoặc gần lối đi; khoang trên hoặc khoang dưới) hoặc một chỗ ngồi thông thường, ghế đôi hoặc ghế có chỗ để chân rộng hơn;
    3. Ghế đôi cho một loại ghế đôi khác (được định nghĩa là gần cửa sổ, ở giữa hoặc gần lối đi; khoang trên hoặc khoang dưới) hoặc ghế thông thường, ghế ưu tiên hoặc ghế có chỗ để chân rộng hơn;
    4. Ghế có chỗ để chân rộng được chuyển sang ghế thường, ghế ưu tiên hoặc ghế đôi;
    5. Ghế Cao cấp đặt lại trên ghế thường, ghế ưu tiên, ghế đôi hoặc ghế có chỗ để chân rộng hơn.
   5. Bạn đã tự nguyện thay đổi chuyến bay của mình và ghế Cao cấp bạn đã mua trên chuyến bay ban đầu không được cung cấp trên chuyến bay mới.
  3. Bạn không được hoàn tiền cho giao dịch mua của mình trong bất kỳ trường hợp nào khác, bao gồm:
   1. Bạn tự nguyện quyết định không sử dụng sản phẩm bạn đã mua;
   2. Bạn tự ý thay đổi chuyến bay và sản phẩm bạn mua không có sẵn;
   3. Bạn tự nguyện nâng hạng hoặc được Emirates nâng hạng lên hạng khoang cao hơn;
   4. Bạn tự nguyện đổi sang loại ghế có giá trị thấp hơn;
   5. Bạn tự nguyện hủy chuyến bay;
   6. Bạn không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào về an toàn hoặc pháp lý;
   7. Bạn được hưởng sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua nhờ hạng hội viên khách hàng thường xuyên của bạn, nhưng bạn không cung cấp đúng mã số hội viên tại thời điểm đặt chỗ;
   8. Bạn bị từ chối vận chuyển theo Điều kiện vận chuyển chung của Emirates đối với hành khách và hành lý.
  4. Trong trường hợp bạn được hoàn tiền, chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền bao gồm mọi khoản thuế được hoàn lại (trừ khi có quy định khác).
 7. Để đủ điều kiện cho ghế có chỗ để chân rộng hơn, bạn phải đáp ứng các tiêu chí an toàn sau đây:
  1. Từ 18 tuổi trở lên.
  2. Có thể đọc và hiểu hướng dẫn bằng Tiếng Anh liên quan đến sơ tán khẩn cấp bằng chữ hoặc hình đồ họa và có thể hiểu hiệu lệnh bằng lời nói của phi hành đoàn.
  3. Có đầy đủ thể lực và khả năng để xác định, tiếp cận và vận hành các cửa thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp và không có tình trạng có thể gây hại cho bạn nếu bạn thực hiện một hoặc nhiều chức năng này.
  4. Có khả năng nói đủ tốt để giao tiếp bằng lời với hành khách khác.
  5. Có khả năng và sẵn sàng hỗ trợ phi hành đoàn và các hành khách khác khi sơ tán trên máy bay.
  6. Không bay cùng trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 18 tuổi, người chăm sóc, người cần có hỗ trợ an toàn khi có tình huống sơ tán khẩn cấp, hoặc bay cùng chó dẫn đường hoặc bất kỳ vật nuôi hỗ trợ nào khác.
  7. Không sử dụng dụng cụ y tế, dây an toàn nối thêm hoặc cần bất cứ hỗ trợ nào khác do gặp khó khăn trong di chuyển.
  8. Trên tất cả các hàng ghế cạnh lối thoát hiểm, có thể không nâng được tay vịn lên. Trên một số hàng ghế cạnh lối thoát hiểm kết thúc là A hoặc K thì chỗ để chân có thể bị hạn chế một phần và có thể không được đặt cạnh cửa sổ do để dành chỗ cho cửa thoát hiểm khẩn cấp.
  9. Emirates sẽ xếp lại chỗ ngồi của bạn trước hoặc trong suốt hành trình mà không hoàn lại tiền nếu bạn không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn an toàn nào ở trên.