Accessibility informationSkip to the main content
Thông báo quan trọng

Gói bảo hiểm du lịch mọi rủi ro sẽ không còn áp dụng cho các vé mua vào hoặc sau ngày 1 tháng 12 năm 2021. Thay vào đó, bảo hiểm du lịch y tế dành cho COVID-19 sẽ được áp dụng.

Bảo hiểm được tự động áp dụng – tất cả những gì bạn phải làm là mua vé máy bay
Kiểm tra các điểm đến hiện tại của chúng tôi và tìm kiếm các chuyến bay để tìm hiểu các yêu cầu thông hành, lịch trình chuyến bay, các dịch vụ của chúng tôi và hơn thế nữa.