Accessibility informationSkip to the main content
Bảo hiểm du lịch y tế COVID-19 sẽ không còn áp dụng cho vé mua vào hoặc sau ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Được hưởng bảo hiểm du lịch y tế COVID-19 ở nước ngoài khi mua vé máy bay và đi từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022

Chúng tôi đảm bảo bạn được an toàn trên chuyến hành trình và mang lại khả năng bảo vệ cao hơn cho bạn, dù bạn ở đâu trên thế giới.

Kiểm tra các điểm đến hiện tại của chúng tôi và tìm kiếm chuyến bay để tìm hiểu về các yêu cầu thông hành, lịch trình chuyến bay, các dịch vụ của chúng tôi cùng nhiều thông tin khác.


Cư dân Brazil phải đảm bảo có Bilhete để được bảo hiểm. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo phần Điều khoản và Điều kiện ở trên.