Về chúng tôi

Tài trợ

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI HÂM MỘ

Cam kết của chúng tôi về tài trợ

Chúng tôi đã cam kết tài trợ trong UAE và trên toàn thế giới trong hơn 30 năm qua, bắt đầu với cuộc đua thuyền máy đầu tiên được tổ chức tại Dubai, năm 1987.

Hoàng thân Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Điều hành Emirates Airline & Group, coi hoạt động tài trợ là yếu tố quan trọng trong chiến lược tiếp thị của chúng tôi. "Chúng tôi tin rằng tài trợ là một trong những cách tốt nhất để kết nối với hành khách của mình. Họ cho phép chúng tôi chia sẻ và hỗ trợ những mối quan tâm của mình và xây dựng một mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn", ông nói.

Nếu bạn quan tâm đến việc gửi đề xuất tài trợ tới Emirates, hãy truy cập trang yêu cầu tài trợ trực tuyến của chúng tôi(Mở liên kết bên ngoài trong thẻ mới).

Thông tin thêm

Có thể bạn cũng quan tâm đến…