อัพเกรดเที่ยวบินของเอมิเรตส์ของคุณ

ใส่ข้อมูลการจองของคุณเพื่อดูวิธีการอัพเกรดเที่ยวบินของเอมิเรตส์ของคุณ

เรียกดูข้อมูลการจอง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่านามสกุลที่คุณป้อนนั้นตรงกับนามสกุลบนบัตรโดยสารของคุณ และใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น

คุณสามารถดูหมายเลขอ้างอิงการจองได้จากบัตรโดยสารของคุณ ซึ่งจะเป็นรหัสหกตัว ประกอบด้วยตัวอักษรและหมายเลขซึ่งปรากฏอยู่ใต้ชื่อของคุณ

อัพเกรดเที่ยวบินของเอมิเรตส์ที่กำลังจะถึงของคุณ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเกรดของเอมิเรตส์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดของเอมิเรตส์ของคุณด้วยเงินสดหรือไมล์สะสม Skywards หรือการสมัครรับการแจ้งเตือนและการอัพเกรดอัตโนมัติ:
  • ใส่รายละเอียดการจองของคุณเพื่อดูค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดเที่ยวบินของคุณเป็นชั้นธุรกิจของเอมิเรตส์หรือชั้นหนึ่งของเอมิเรตส์ โดยใช้วิธีการชำระเงินทางออนไลน์
  • ดูว่าคุณสามารถอัพเกรดโดยใช้ไมล์สะสม Emirates Skywards ของคุณได้หรือไม่
  • ตั้งค่าการอัพเกรดอัตโนมัติ หากสามารถอัพเกรดได้ คุณจะได้รับการอัพเกรดเป็นห้องโดยสารชั้นถัดไปโดยอัตโนมัติโดยใช้ไมล์สะสม Skywards
  • สมัครรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัพเกรดของเอมิเรตส์ เพื่อให้เราสามารถส่งอีเมลหรือ SMS ให้แก่คุณได้ หากมีการอัพเกรดพร้อมสำหรับเที่ยวบินของคุณ