บัตรขึ้นเครื่องผ่านโทรศัพท์มือถือ


ประหยัดเวลาที่สนามบิน และดาวน์โหลดบัตรขึ้นเครื่องไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ ใช้บัตรนี้เสมือนเป็นบัตรขึ้นเครื่องที่เป็นกระดาษได้ทุกจุดที่ สนามบินที่ผ่านการคัดเลือก

  1. เช็คอินเที่ยวบินของคุณผ่านระบบออนไลน์ คุณจะเห็นตัวเลือกให้ดาวน์โหลดบัตรขึ้นเครื่องของคุณไว้ในโทรศัพท์มือถือ
  2. เราจะส่งอีเมลหรือ SMS ให้กับคุณ ไปยังลิงก์ที่อยู่ในข้อความ เพื่อดูบัตรขึ้นเครื่องผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ
  3. ที่สนามบิน ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และไปยังลิงก์เพื่อแสดงบัตรขึ้นเครื่องผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรขึ้นเครื่องอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ว เมื่อถึงจุดรักษาความปลอดภัยและที่ประตูขึ้นเครื่อง

หากโทรศัพท์ของคุณมีคุณลักษณะเก็บภาพบนหน้าจอ คุณจะสามารถใช้เพื่อบันทึกสำเนาบัตรขึ้นเครื่องผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณได้ ซึ่งจะสามารถสแกนภาพบัตรนี้ได้ที่สนามบินได้ตามปกติในทุกขั้นตอนของการเดินทาง โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด

บัตรขึ้นเครื่องผ่านโทรศัพท์มือถือ

บัตรขึ้นเครื่องผ่านโทรศัพท์มือถือบน Apple Wallet


หากคุณใช้ iPhone iOS6 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า และคุณเช็คอินผ่านเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ คุณก็จะสามารถจัดเก็บบัตรขึ้นเครื่องไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อใช้งานได้ในภายหลังโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เลือกตัวเลือกในการจัดส่ง "บันทึกลงในอุปกรณ์" แล้วใช้แอพ Wallet ในการเข้าถึงบัตรขึ้นเครื่องของคุณเพื่อนำไปสแกนที่สนามบิน

หากคุณเช็คอินที่เว็บไซต์หลัก เมื่อคุณได้รับอีเมลหรือ SMS จากเราแล้ว ให้ใช้ iPhone ของคุณเพื่อไปยังลิงก์ที่อยู่ในข้อความ เพื่อเปิดบัตรขึ้นเครื่องผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ เลือกตัวเลือกเพื่อเพิ่มลงใน Wallet ซึ่งจะปรากฏขึ้นในรูปการแจ้งเตือน
บัตรขึ้นเครื่องผ่านโทรศัพท์มือถือบน Apple Wallet