การเดินทางสำหรับองค์กร

การเดินทางสำหรับองค์กร

หุ้นส่วนของสายการบินเอมิเรตส์

สายการบินเอมิเรตส์มีตัวเลือกจำนวนมากที่เหมาะสมกับธุรกิจประเภทต่างๆ ตั้งแต่การจัดการแพ็คเกจสำหรับองค์กรจนถึงการเป็นหุ้นส่วนในกิจกรรมเพื่อเป็นตัวแทนจัดการเดินทาง

บริการเพื่อการเดินทางสำหรับองค์กรของสายการบินเอมิเรตส์
บริการเพื่อการเดินทางสำหรับองค์กรของสายการบินเอมิเรตส์
สายการบินเอมิเรตส์ช่วยให้การเดินทางขององค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้น ให้เราตอบสนองเงื่อนไขของการเดินทางของคุณ บริการเพื่อการเดินทางสำหรับองค์กรของสายการบินเอมิเรตส์
การประชุม แรงจูงใจ การประชุมใหญ่ และงานนิทรรศการ
การประชุม แรงจูงใจ การประชุมใหญ่ และงานนิทรรศการ
ทำให้ความยุ่งยากในการจัดประชุมระหว่างประเทศและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศหมดไป การประชุม แรงจูงใจ การประชุมใหญ่ และงานนิทรรศการ
Business Rewards
Business Rewards
เข้าร่วมโปรแกรมรางวัลของสายการบินเอมิเรตส์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Business Rewards
การวางแผนกิจกรรม
การวางแผนกิจกรรม
ให้สายการบินเอมิเรตส์ทำให้กิจกรรมของคุณเป็นจริงด้วย Congress Solutions International ซึ่งเป็นผู้เตรียมงานมืออาชีพสำหรับการประชุมใหญ่ของเรา การวางแผนกิจกรรม