แชร์ผ่านอีเมล

เป็นบุคคลสองสัญชาติและมีหนังสือเดินทางมากกว่าหนึ่งเล่ม ควรตอบอย่างไร เมื่อถูกถามถึงสัญชาติหรือประเทศ

จากถึง


เมื่อคลิก ‘ส่ง’ แล้ว ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเปิดหน้าต่างใหม่ และนโยบายความเป็นส่วนตัวเปิดหน้าต่างใหม่