แชร์ผ่านอีเมล

ฉันสามารถให้หมายเลข Global Entry/หมายเลข Pre-Check PASSID ของ TSA (หมายเลขผู้เดินทางที่มีบันทึกในฐานข้อมูล) ล่วงหน้าสำหรับการเดินทางไปกลับจากสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่

จากถึง


เมื่อคลิก ‘ส่ง’ แล้ว ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเปิดหน้าต่างใหม่ และนโยบายความเป็นส่วนตัวเปิดหน้าต่างใหม่