การอัพเดตการเดินทาง

ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบิน
หมายเลขเที่ยวบินหรือเส้นทาง
EK

การระงับเที่ยวบิน

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 5 มิถุนายน 2017 12:00 ดูไบ (GMT+4)

หลักเกณฑ์การเดินทางเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับชาวกาตาร์และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกาตาร์

ตามหลักเกณฑ์ล่าสุดที่ออกโดย General Directorate of Residency และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ถือสัญชาติกาตาร์ที่เป็นญาติคนแรกของผู้ถือสัญชาติเอมิเรตส์ (พ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตรหลาน) จะได้รับอนุญาตให้เดินทางผ่านและเข้าสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นอกจากนี้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกาตาร์ที่ต้องการเดินทางผ่าน หรือเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะดำเนินการตามพิธีการทางเข้าตามปกติตามหนังสือเดินทางของประเทศนั้นๆ

การระงับเที่ยวบินระหว่างดูไบและโดฮา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2017

สืบเนื่องมาจากคำสั่งจากรัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สายการบินเอมิเรตส์ระงับการให้บริการเที่ยวบินไปยังโดฮาอย่างไม่มีกำหนด เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2017 เป็นต้นไป

ผู้โดยสารทุกท่านที่สำรองนั่งของสายการบินเอมิเรตส์จากโดฮาและไปยังโดฮา จะได้รับทางเลือกซึ่งรวมไปถึงการคืนเงินต็มจำนวนสำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ในการเดินทาง และการสำรองที่นั่งใหม่ไปยังจุดหมายปลายทางของเอมิเรตส์

ผู้โดยสารที่จองผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวควรติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน

ผู้โดยสารที่จองกับเอมิเรตส์สามารถดำเนินการคืนเงินได้ที่ www.emirates.com/refund หรือติดต่อสำนักงานเอมิเรตส์ในในพื้นที่ของตน ติดต่อสำนักงานเอมิเรตส์ในพื้นที่

สายการบินเอมิเรตส์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วย

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 23 มกราคม 2018 10:14 ดูไบ (GMT+4)

กฎสัมภาระใหม่– การตรวจความปลอดภัยและสมาร์ท แบ็ก (smart bag)

อัพเดตสำหรับการตรวจความปลอดภัยสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

แผนกรักษาความปลอดภัยสนามบินทั่วไปมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ดังนั้นในระหว่างขั้นตอนการตรวจความปลอดภัย สัมภาระอาจจะถูกเปิดได้เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในเที่ยวบินและสัมภาระของคุณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ตำรวจ และเอมิเรตส์ได้ตกลงที่ขั้นตอนการเช็คอินสัมภาระใหม่ ซึ่งผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องแสดงตนระหว่าการเปิดสัมภาระเพื่อตรวจสอบแต่ ตำรวจจะเปิดสัมภาระและตรวจสอบเมื่อตัวแทนจากเอมิเรตส์แสดงตน

ในกรณีที่สัมภาระต้องถูกตรวจสอบ การตรวจสอบสัมภาระจะเป็นไปตามรายการที่ต้องห้ามเท่านั้น สิ่งของใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องจะถูกยึด กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่วัตถุอันตราย

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบ สิ่งของจะถูกส่งกลับไปที่สัมภาระของคุณและคุณจะได้รับจดหมายจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบเพื่ออธิบายเหตุผลที่สัมภาระถูกเปิด ในบางกรณีผู้โดยสารอาจถูกร้องขอให้แสดงตนเพื่อการตรวจสอบสัมภาระ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

ข้อจำกัดสำหรับสมาร์ท แบ็ก (smart bag)

ข้อจำกัดสำหรับสมาร์ท แบ็ก (smart bag) เมื่อเช็คอินเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องหรือนำขึ้นเครื่องบนเที่ยวบินเอมิเรตส์ทั้งหมด  มีดังต่อไปนี้ตามข้อบังคับของ IATA

สัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง:

  • สมาร์ท แบ็กจะได้รับอนุญาตในห้องโดยสารหากแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้ และอยู่ในขนาดและน้ำหนักที่กำหนดของสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง
  • แบตเตอรี่สามารถติดตั้งได้ตราบเท่าที่สมาร์ท แบ็กปิดอย่างสมบูรณ์
  • สมาร์ท แบ็กจะไม่ได้รับอนุญาตบนเที่ยวบินเอมิเรตส์หากแบตเตอรี่ไม่สามารถถอดออกได้

สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง:

  • สมาร์ท แบ็กสามารถเช็คอินเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้หากนำแบตเตอรี่ออกและนำติดตัวไปในห้องโดยสาร
  • หากสมาร์ท แบ็กมีน้ำหนักเกิน หรือขนาดเกินข้อกำหนดสำหรับเส้นทางนั้น หรือไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ สมาร์ท แบ็กจะไม่ได้รับอนุญาตบนเที่ยวบินเอมิเรตส์

มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

ทางเรายังไม่มีข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ทราบในขณะนี้