ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เปอร์เซนต์การแบ่งไมล์สะสมของฉันจะรวมไมล์ที่ได้รับผ่านโปรโมชั่นด้วยหรือไม่
รวมได้ การแบ่งไมล์สะสมจะรวมถึงไมล์สะสมทั้งหมดที่ได้รับ และไมล์ที่ได้รับเป็นโบนัสหรือผ่านโปรโมชั่นด้วย จำนวนไมล์สะสมที่แบ่งให้ จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มลำดับถัดไปเสมอ
 
เมื่อมีการแบ่งไมล์สะสมไปยังครอบครัวของฉันแล้ว จะไม่สามารถโอนกลับมายังสมาชิกอีกได้
คำถามที่เกี่ยวข้อง