ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันจะเริ่มจองโดยใช้เงินสด+ไมล์สะสมได้เมื่อไหร่

คุณจะเริ่มใช้เงินสดบวกไมล์สะสมเพื่อจองเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2016

คำถามที่เกี่ยวข้อง