ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องมีน้ำหนักได้เท่าใด

ชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ

ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจอนุญาตให้มีสัมภาระติดตัวได้สองชิ้น โดยมีกระเป๋าเอกสารหนึ่งใบ กับกระเป๋าถือหนึ่งใบหรือ กระเป๋าเสื้อผ้าหนึ่งใบ โดยทั้งหมดนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านขนาดและน้ำหนักดังต่อไปนี้:

กระเป๋าเอกสาร: 45 x 35 x 20 ซม. (18 x 14 x 8 นิ้ว)กระเป๋าเอกสาร: 45 x 35 x 20 เซนติเมตร (18 x 14 x 8 นิ้ว)
กระเป๋าถือ: 55 x 38 x 20 ซม. (22 x 15 x 8 นิ้ว)กระเป๋าถือ: 55 x 38 x 20 เซนติเมตร (22 x 15 x 8 นิ้ว)
กระเป๋าเสื้อผ้า: หนา 20 ซม.เซนติเมตร (8 นิ้ว) เมื่อพับ

น้ำหนักของสัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 7 กก.กิโลกรัม (15 ปอนด์ปอนด์) ในขณะที่การอนุญาตให้ซื้อสินค้าปลอดภาษีสำหรับสุรา บุหรี่และน้ำหอมในปริมาณตามสมควรเพิ่มเติมได้จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ให้ใช้ข้อยกเว้นกับข้อจำกัดสำหรับของเหลวที่เพิ่มใหม่นี้

ชั้นประหยัด

ผู้โดยสารชั้นประหยัดอนุญาตให้มีสัมภาระติดตัวหนึ่งชิ้น โดยต้องเป็นไปตามข้อจำกัดด้านขนาดและน้ำหนักดังต่อไปนี้:

สัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่อง: 55 x 38 x 20 ซม. (22 x 15 x 8 นิ้ว)สัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่อง: 55 x 38 x 20 เซนติเมตร (22 x 15 x 8 นิ้ว)

น้ำหนักของสัมภาระจะต้องไม่เกิน 7 กก.กิโลกรัม (15 ปอนด์ปอนด์) อนุญาตให้ซื้อสินค้าปลอดภาษีสำหรับสุรา บุหรี่และน้ำหอมในปริมาณตามสมควรเพิ่มเติมได้จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

คุณต้องยกกระเป๋าของคุณเองเพื่อเก็บไว้ในที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ หากคุณเป็นผู้สูงวัย เป็นผู้ที่เดินทางมาพร้อมกับเด็ก หรือมีสภาพร่างกายที่ต้องการความช่วยเหลือ

ข้อยกเว้น

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารก

สำหรับผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องที่สนามบินในอินเดีย:

 1. ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้น
 2. โดยที่ขนาดรวมทั้งหมดของกระเป๋าจะต้องมีขนาดไม่เกิน 115ซม.เซนติเมตร หรือ 45.3 นิ้ว (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง)

หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่เดินทางจากบราซิลซึ่งซื้อบัตรโดยสารในประเทศบราซิลได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระติดตัวได้สูงสุดไม่เกิน 10 กก.กิโลกรัม (22ปอนด์ปอนด์) ผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศอื่น ๆ ไปยังบราซิลได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระติดตัวไปได้สูงสุดไม่เกิน 7 กก.กิโลกรัม (15ปอนด์ปอนด์)

อาจมีข้อยกเว้นได้สำหรับสัมภาระติดตัวที่ใหญ่เกินขนาดที่มีของที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะใส่ลงในกระเป๋าตามขนาดที่อนุญาตได้ และมีมูลค่าสูงหรือเปราะบาง ผู้โดยสารจะต้องแสดงสัมภาระที่มีขนาดเกินดังกล่าว เพื่อการอนุมัติที่จุดเช็คอิน และที่จุดคัดกรองของการตรวจสอบ

หากกำหนดการเดินทางของคุณมีเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินอื่น อาจมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์ว่าด้วยสัมภาระที่แตกต่างจากด้านล่างนี้สำหรับเที่ยวบินดังกล่าว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของฉันสำหรับสายการบินอื่น

กระเป๋ามีล้อลาก

โปรดทราบว่าอนุญาตให้นำกระเป๋าติดล้อที่มีล้อในตัวและมือจับที่หดได้ในฐานะสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องได้ ก็ต่อเมื่อขนาดรวม (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) รวมกันแล้วน้อยกว่า 114 ซม.เซนติเมตร (45 นิ้ว) ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าประเภทดังกล่าวแบบค้างคืนที่มีขนาดใหญ่กว่าเข้ามาในห้องโดยสาร

การเปลี่ยนเครื่องหรือการออกจากดูไบ

สิ่งของที่เกินข้อจำกัดสูงสุดที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องโดยสารบนเที่ยวบินที่เดินทางออกจากดูไบ สัมภาระจะถูกย้ายไปยังช่องบรรทุกสัมภาระของเครื่องบิน และจะออกใบเสร็จสัมภาระใต้ท้องเครื่องให้ หากพิกัดสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องมีขนาดเกินกว่าที่กำหนด จะมีการคิดอัตราค่าบริการน้ำหนักสัมภาระที่เกินกำหนด

ผงแป้งในสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

ในเที่ยวบินที่เดินทางไปยัง จากหรือผ่านประเทศสหรัฐอเมริกา และเที่ยวบินที่เดินทางจากหรือผ่านประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผงแป้งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 350 มล.มิลลิลิตรขึ้นไป จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใส่ไว้ในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่อง

 • ผงแป้งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 350 มล.มิลลิลิตรขึ้นไปจะต้องได้รับการตรวจสอบ
 • โดยขึ้นอยู่กับจุดที่ออกเดินทางครั้งสุดท้าย ผงแป้งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 350 มล.มิลลิลิตรในสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องของคุณจะถูกยึดไว้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (DXB) ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา (MXP) และท่าอากาศยานนานาชาติเอเธนส์ (ATH)
 • ผงแป้งที่มีปริมาณต่ำกว่า 350 มล.มิลลิลิตร อาจได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม
 • สำหรับนมผงสำหรับเด็ก ยาตามใบสั่งแพทย์ และอัฐิ (human remains) นั้นจะได้รับการยกเว้น
 • ส่วนสารที่มีลักษณะเป็นผงแป้งที่ซื้อที่ร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินจะต้องอยู่ภายในถุงปิดผนึกที่ไม่มีการแกะซีลออก พร้อมทั้งมีหลักฐานการซื้อ (ใบเสร็จรับเงิน)

ซึ่งนี่เป็นไปตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยใหม่ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration, TSA), กระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Government’s Department of Home Affairs) และสำนักงานการบินพลเรือนนิวซีแลนด์ (Civil Aviation Authority of New Zealand)

ของเหลว สเปรย์และเจล (LAG) ในสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

ตามระเบียบบังคับที่เสนอแนะโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ให้ใช้ข้อจำกัดสำหรับ LAG ต่อไปนี้ (ของเหลว สเปรย์และเจล) สำหรับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง สำหรับผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องจากหรือเปลี่ยนเครื่องผ่านสนามบินนานาชาติอื่น ๆ รวมทั้งดูไบ:

 1. ของเหลว เจลและสเปรย์ กาว โลชั่น ครีม เครื่องดื่ม และสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จะต้องอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100มล.มิลลิลิตร ส่วนที่ถือมาในภาชนะบรรจุที่ใหญ่กว่า 100มล. มิลลิลิตรจะไม่ได้รับการยอมรับ แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 2. ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องถูกเปลี่ยนเป็นถุงพลาสติกที่สามารถปิดผนึกและโปร่งใสที่มีความจุสูงสุดไม่เกินหนึ่งลิตร ไม่อนุญาตให้ใช้ถุงขนาดใหญ่หรือถุงที่ปิดผนึกไม่ได้ เช่น ถุงแซนด์วิชแบบพับ
 3. ภาชนะบรรจุจะต้องใส่ลงในถุงพลาสติกใสได้อย่างสบาย ๆ ซึ่งจะต้องปิดให้เรียบร้อย
 4. จะต้องแสดงถุงพลาสติกเพื่อการตรวจสอบด้วยสายตาที่จุดคัดกรอง อนุญาตให้ผู้โดยสารมีถุงพลาสติกใสหนึ่งใบต่อท่านเท่านั้น
 5. กำหนดข้อยกเว้นให้สำหรับยารักษาโรค นม/อาหารสำหรับเด็กทารก และข้อกำหนดของอาหารพิเศษ จะต้องมีวิธีที่เหมาะสมและได้สัดส่วนในการตรวจสอบลักษณะของสิ่งของดังกล่าว

เพื่อช่วยในการคัดกรองและหลีกเลี่ยงภาพเอกซเรย์ที่กระจุกเป็นกลุ่มก้อน ควรแสดงถุงพลาสติกดังกล่าวแยกออกจากสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องอื่น ๆ เสื้อนอก เสื้อคลุมและคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการคัดกรองด้วยเครี่องเอกซเรย์ต่างหาก

ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องในประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ อาจไม่สามารถนำสินค้าของเหลวปลอดภาษีผ่านจุดตรวจความปลอดภัยในการเปลี่ยนเครื่องได้

โปรดสังเกตข้อต่อไปนี้ หากคุณกำลังเปลี่ยนเครื่อง/ต่อเครื่องผ่านกรุงเทพฯ/สิงคโปร์/กัวลาลัมเปอร์ (BKK/SIN/KUL) และจะต้องออกจากเครื่องบิน แล้วขึ้นเครื่องใหม่เพื่อเดินทางต่อ ปัจจุบัน สนามบินเหล่านี้บังคับใช้กฎเกี่ยวกับ LAG ที่เข้มงวด และจะนำของเหลวออกขณะรอเปลี่ยนเครื่อง

Security Tamper-Evident Bags (STEB)

LAG ในปริมาตรใด ๆ ที่ซื้อที่ร้านค้าปลีกของสนามบิน (เช่น ร้านค้าปลอดภาษีในดูไบ) หรือบนเครื่อง จะไม่อนุญาตให้ผ่านจุดคัดกรองความปลอดภัย เว้นแต่:

 • ถือมาใน Security Tamper-Evident Bags (STEB) และ
 • ได้รับการป้องกันจากการแทรกแซงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกระบวนการรักษาความปลอดภัย (ตามที่บังคับใช้ในดูไบ)

ถุงเหล่านี้ ซึ่งยังไม่ได้ทำเป็นมาตรฐานสากล นำมาใช้สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อ LAG ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินหรือร้านค้าอื่น ๆ และจะเปลี่ยนเครื่องไปยังปลายทางถัดไป เมื่อปิดผนึกแล้ว ถุงจะไม่สามารถเปิดออกและผนึกกลับได้โดยไม่มีร่องรอยที่เห็นได้ชัด

ของเหลว สเปรย์และเจล (LAG) สำหรับการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาที่เดินทางในเที่ยวบินตรงของเอมิเรตส์ที่ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบไปยังสหรัฐอเมริกา ได้รับอนุญาตให้ถือสินค้า LAG ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีภายในท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนและปริมาตร โดยถือเป็นสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

เมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารจะต้องนำสินค้าใด ๆ ที่เกิน 100มล.มิลลิลิตร ไว้ในสัมภาระใต้ท้องเครื่อง สำหรับเที่ยวบินต่อในประเทศ/ต่างประเทศใด ๆ ของสหรัฐอเมริกา

ข้อจำกัดและข้อยกเว้นอื่น ๆ เกี่ยวกับ LAGs
ภูมิภาคข้อจำกัดสำหรับของเหลวยอมรับ STEBข้อยกเว้น
แอฟริกาอียิปต์
เคนยา
มอริเชียส
ไนจีเรีย
แอฟริกาใต้
แทนซาเนีย
อูกันดา
แอฟริกาใต้ไม่อนุญาตให้นำของเหลวสำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องในมอริเชียส

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากมอริเชียสไม่อนุญาตให้นำของเหลวขึ้นเครื่อง อย่างไรก็ตาม ของเหลวที่ซื้อที่ร้านค้าปลอดภาษี สามารถนำขึ้นเครื่องได้ โดยขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับของประเทศที่เปลี่ยนเครื่องหรือประเทศปลายทางสุดท้าย
เอเชียจีน
ฮ่องกง
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น
มาเลเซีย
มอริเชียส
ปากีสถาน
ฟิลิปปินส์
เซย์เชลส์
สิงคโปร์
เกาหลีใต้ ไทย
จีน
ฮ่องกง
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
มัลดีฟส์
สิงคโปร์
เกาหลีใต้
ไทย
ไม่อนุญาตให้นำของเหลวใด ๆ ทั้งสิ้นใส่ในกระเป๋าถือที่
ฟิลิปปินส์

ปัจจุบัน อินเดียไม่ยอมรับ STEB
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ไม่ว่างปัจจุบัน ออสเตรเลียไม่ยอมรับ STEB
ยุโรปและอเมริกา*หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง (TSA) ของสหรัฐอเมริกา ได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ มาใช้สำหรับเที่ยวบินพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับสัมภาระติดตัว แม้ว่าจะคล้ายคลึงกับระเบียบบังคับของสหภาพยุโรป แต่จำนวนของเหลวและเจลที่อนุญาตจะแตกต่างกันเล็กน้อยบราซิล
สหภาพยุโรป
ไอซ์แลนด์
นอร์เวย์
รัสเซีย
สวิตเซอร์แลนด์
ตุรกี
สหราชอาณาจักร
ตุรกี
สหรัฐอเมริกา*หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง (TSA) ของสหรัฐอเมริกา ได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ มาใช้สำหรับเที่ยวบินพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับสัมภาระติดตัว แม้ว่าจะคล้ายคลึงกันอย่างกว้าง ๆ กับระเบียบบังคับของสหภาพยุโรป แต่จำนวนของเหลวและเจลที่อนุญาตแตกต่างกันเล็กน้อย
สหรัฐอเมริกายอมรับ STEB จากร้านค้าภายในอาคารเทียบเครื่องบินของท่าอากาศยานดูไบ เมื่อเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารจะต้องนำ STEB (ที่เกิน 100 มล.) มาไว้ในสัมภาระใต้ท้องเครื่อง สำหรับเที่ยวบินต่อในประเทศ/ต่างประเทศใด ๆ
ตะวันออกกลางบาห์เรน
ดูไบ
คูเวต
เลบานอน
โอมาน
กาตาร์
ซาอุดีอาระเบีย
เยเมน
ดูไบไม่ว่าง
ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดเป็นไปตามความรู้ของเราที่ดีที่สุดในเวลาที่จัดพิมพ์ รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมีการบอกแจ้งเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องแจ้ง โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ สนามบินที่ออกเดินทาง หรือไปที่ลิงก์ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลแต่ละหน่วยงานข้างต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบบังคับด้านสัมภาระติดตัวของสหภาพยุโรป และคำถามที่ถามบ่อย (เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

* หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง (TSA) ของสหรัฐอเมริกา ได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ มาใช้สำหรับเที่ยวบินพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับสัมภาระติดตัว แม้ว่าจะคล้ายคลึงกันอย่างกว้าง ๆ กับระเบียบบังคับของสหภาพยุโรป จำนวนของเหลวและเจลที่อนุญาตแตกต่างกันเล็กน้อย

โปรดทราบว่าห้ามใช้เครื่องชี้ด้วยแสงเลเซอร์บนเครื่องของเอมิเรตส์ด้วย ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อแนะนำของ TSA เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย และรายการที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่อง (เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)