ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
อะไรคือสิทธิประโยชน์ของสถานภาพสมาชิกแต่ละระดับ

มีสิ่งต่าง ๆ จำนวนมากที่คาดหวังได้ในทุก ๆ ลำดับขั้น นับตั้งแต่การอัพเกรดทันทีไปจนถึงสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบินและไมล์สะสมโบนัสเพิ่มเติม เมื่อคุณเดินทาง โปรดเยี่ยมชมหน้าสิทธิประโยชน์ของสมาชิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่เกี่ยวข้อง