ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ถ้ามีผู้โดยสารหลายคนในการจอง สามารถอัพเกรดเฉพาะตัวเองได้หรือไม่

หากคุณอัพเกรดทางออนไลน์โดยใช้ จัดการการจองของคุณ ผู้โดยสารทั้งหมดในการจองจะถูกอัพเกรดโดยอัตโนมัติ หากคุณมีไมล์สะสมเพียงพอ

หากคุณไม่ต้องการอัพเกรดผู้โดยสารทุกคน โปรดโทรติดต่อศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์ เพื่อจัดเตรียมการอัพเกรดเป็นรายบุคคล

คำถามที่เกี่ยวข้อง