ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การชำระเงินโดยใช้เงินสด+ไมล์สะสมที่ผ่านมาสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

เงินสด+ไมล์สะสมจะสามารถใช้เป็นตัวเลือกการชำระเงินสำหรับเที่ยวบินที่จองตั้งแต่เดือนกันยายน 2016 เป็นต้นไปเท่านั้น

คำถามที่เกี่ยวข้อง